Firmwareopdatering af TEVO Tornado

Sådan opdaterer du firmwaren på din TEVO Tornado

Start med at hente Marlin firmware fra TEVO’s officielle Facebook gruppe

https://www.facebook.com/groups/TEVO.Tornado.Owners/files/

Filen hedder f.eks. Tevo Tornado1.1.9.zip.txt
Efter download skal du fjerne .txt for at kunne pakke indholdet ud. (Facebook tillader ikke .zip filer)

Udpak filerne og åben Marlin 1.1.9-Tevo Tornado\Tornado\Marlin.ino med Arduino IDE. (Kan hentes her: http://arduino.cc/en/Main/Software). Vær opmærksom på at version 1.8.6 har en fejl der kan påvirke upload til printeren. Undgå derfor denne version.

Sluk for din printer og tilslut den din PC med et USB kabel, og noter hvilken COM port den dukker op på i Windows Enhedshåndtering. Dukker den ikke op skal hente en driver her: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm

Kontroller at Board, Processor, Port og Programmer er som vist herover. COM port skal selvfølgelig matche den port den viste i Enhedshåndtering.

Firmwaren bruges til mange printerproducenter, men henter du den fra deres Facebookgruppe, så er den konfigureret til TEVO Tornado.

//TEVO Tornado
#define DEFAULT_Kp 24.34 //20.37
#define DEFAULT_Ki 1.92 //1.50
#define DEFAULT_Kd 77.21 //69.26

Find ovenstående kode i fanen Configuration.h
Her skal du indtaste dine PID værdier, der er gemt i din nuværende firmware.
Start en serielforbindelse til printeren og send M503 og led efter linjen

echo: M304 P128.82 I16.91 D245.36

PID værdierne er naturligvis forskellige på din printer. Læs mere omkring kalibrering af PID her.

Find derefter linjen

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.33, 79.92, 409.75, 417.57}

og erstat værdierne med dine der står under M92. Rækkefølgen er ens.

Du kan lave mange andre ændringer i formwaren. Søg på nettet for at finde flere oplysninger om dette.

Sidst skal du i Arduino IDE vælge Sketch -> Include Library -> Manage Libraries… søg efter u8glib og installer dette.

Til sidst skal du lige trykke på fluebenet øverst til venstre for at verificere at alt er som det skal være. Er der ingen fejl, så er du klar til at flashe firmwaren.

Luk alle serielforbindelser til din printer, og sluk derefter for den. Hiv USB stikket ud, lad den lukke ned og sæt den derefter i igen.

Når printeren er bootet op, kan du trykke på højrepilen, øverst til venstre i Arduino IDE. Den vil nu uploade den nye firmware til printeren.

Når den er færdig kan du lukke Arduino IDE, fjerne USB kablet og tænde for strømmen til printeren.

Printeren er nu opdateret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.